×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

تصویبنامه درخصوص حذف شرکتهای صنعتی تولیدی گیوار و صنعتی جهان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان خصوصی‎سازی


تصویبنامه درخصوص جایگزینی جداول حقوق ورودی با جداول پیوست آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویبنامه درخصوص تعیین شهرستان بیرجند به عنوان مرز مجاز زمینی بین‎المللی


تصویبنامه درخصوص تعیین حق مسکن کارگران


تصویبنامه درخصوص ادغام روستای آبعلی با روستای مبارک‎آباد و نقاط جمعیتی سرپولک و قایم محله و  تبدیل به شهر آبعلی


تصویبنامه در مورد حد نصابهای مقرر در بندهای ( الف ) ، ( ب ) ، ( ج ) و تبصره ماده ( 33 ) آئین ‎نامه معاملات شهرداری تهران


تصویبنامه در مورد برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان


تصویبنامه در مورد برخورداری متخصصان پزشکی شهرهای مسجدسلیمان ، شوشتر ، آبادان و خرمشهر از ضریب تعرفه ترجیحی (2)


اصلاح تصویب‎نامه شماره 37929 ت25504 ه- مورخ 16 8 1380


اصلاح بخشهایی از دستورالعمل نحوه واگذاری و استفاده از خانه‎های سازمانی


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه لیسبون درمورد حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین‎المللی آنها مورخ 31 اکتبر 1958


قانون اصلاح مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 کل کشور و ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح ماده (187) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ماده (169) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (195) قانون‎ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و


تصویبنامه راجع به مشارکت دستگاههای اجرائی در برگزاری المپیادهای ملی و جهانی مهارت


قانون استفساریه قانون به‎کارگیری معلمین حق‎التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به اختصاص ( 1درصد ) درآمد عملیاتی مجامع عمومی کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سرمایه‎گذاری در امور پژوهش و فناوری


تصویبنامه راجع به کاهش اعتبار ردیف هزینه‎ای 503412 موضوع جزء ( 1 ) بند ( الف ) و جزء ( 8 - 3 ) بند ( ب ) تبصره ( 4 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


اساسنامه شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور ( سهامی خاص )


اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهردهدشت


مصوبه شورای عالی اداری راجع به شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران