×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو


قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور


رأی شماره 383 هیأت عمومی ابطال بند 38 تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال 1388 مصوب


اصلاح جزء «د» بند (3) تصویب‌نامه شماره 92308 ت40587 ک مورخ 7 6 1387


آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی


تصویب‌نامه درخصوص تعرفه‌های فروش خدمات اطلاع‌رسانی، نقشه‌ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران


تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های موضوع ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدرضا مروارید به عنوان استاندار ایلام


تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد اروند


تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد ارس


تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزیران منتخب هیئت وزیران در شورای عالی اداری


تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حسن صادقلو به عنوان استاندار گلستان


تصویب‌نامه در خصوص تعیین ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف


رأی شماره 413 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدیریت در شرکت تعاونی از جمله مصادیق سمتهای مصرح در تبصره1 ماده109 قانون


رأی شماره412 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341 2401 232 سازمان امور مالیاتی کشور


رأی شماره 414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صورت مجلس تفکیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌شود و درخواست ابطال صورت مجلس بدون طرف دعوی


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


رأی وحدت رویه شماره 730 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها


آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (الف) ماده (187) و بند (الف) ماده (191) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد پژمان به عنوان رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن