×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

تصویبنامه استفاده از اراضی ناحیه صنعتی ساسان برای تاسیس کارخانه تولید سنگ مصنوعی


تصویبنامه در مورد تعیین آقای علی اصغر هدایتی بعضویت هیئت مدیره بانک رهنی ایران


تصویبنامه در مورد اجازه تضمین بازپردخت مبلغ پنج میلیارد ریال اوراق قرضه بانک توسعه کشاورزی ایران


تصویبنامه استفاده از اراضی ناحیه صنعتی سایان برای تأسیس کارگاه جوراب بافی


تصویبنامه در مورد تعیین آقای مهدی سمیعی بسمت عضو هیئت امناء مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک


تصویبنامه راجع به تشکیل شورای هم آهنگی انرژی


تصویب نامه راجع به رفع مشکل تراکم کالا در بنادر کشور و ایجاد نظم و سرعت در حمل و نقل کالاها


برقراری سه ماه معذوریت برای زنان کارمند باردار


حفظ پست ثابت سازمانی مستخدمین رسمی مأمور در اطاقهای اصناف


ضوابط و ترتیبات بهره برداری از معادن


تصویبنامه هیئت وزیران در مورد ادغام شهرداریهای بیدگل و آران


تغییر بند 24 جدول ب (جرائم دویست ریالی) موضوع ماده 2 آئین نامه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


تصویبنامه راجع به تبدیل عنوان (بخش حومه) شهرستان ها به بخش (مرکزی)


تصویب نامه راجع به معافیت اتومبیل شخصی مأمورین اعزامی وزارت امور خارجه و سایر مأموران ثابت دولت از پرداخت سود بازرگانی


تبدیل یک قطعه زمین از کشاورزی به صنعتی ، جهت احداث یک واحد تولیدی قطعات پیش ساخته بتنی مربوط به شرکت سهامی خاص اسپنکریت


انتخاب آقای فیروز عدل برای مدت سه سال بعضویت شرکت سهامی شیلات ایران


انحلال فرمانداریهای شمیرانات و ری و بخشداری کن


تفویض اجازه به آقای علیرضا عروضی معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی جهت انجام مذاکرات مربوط به انعقاد موافقتنامه بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فنلاند


ایجاد دو شهرستان ‹ آبان › و ‹ کیش › در محدوده فعلی بخشهای قشم ابوموسی و کیش


تعیین حدود قیمت اتومبیل شخصی مأموران ثابت وزارت امور خارجه