×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

آئین نامه کمیته حفاظت در کارگاه


طرز انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان


اصلاح آئین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران


الحاق ماده 10 به قانون اجازه اجرای برنامه تفصیلی 27 ماهه سازمان در مورد خرید و فروشهائی که از طریق مناقصه و مزایده انجام میگیرد


لایحه قانونی مربوط باجازه تمدید حکومت نظامی برای مدت دو ماه در هفت محل از منطقه خوزستان


متولدین سال 1316 احضار شوند و بوضعیت متولدین سال 1317 رسیدگی شود


قانون راجع به ترمیم حقوق کارمندان رسمی دولت تاپایه 4 و دونپایه وخدمتگزاران جزء


تجدید انتخاب آقای مهندس محمد الهی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک ساختمانی


تصحیح فقره چهار تبصره 6 قانون احداث جاده سوم


تبدیل نام بنگاه دامپروری به بنگاه کل امور دام


اصلاح عبارتی در ماده 30 قانون شهرداری


تعیین نماینده سهام دولت در مجمع همگانی فوق العاده صاحبان سهام بانک ملی ایران


طرح آمارگیری سالانه کارمندان دولت


تصویبنامه در مورد تولید برگ سبز چای مرغوب


تصویبنامه در مورد تشکیل شورایعالی عمران مرزی


آئین نامه پروانه زیارت


آئین نامه اجرای قانون جلب سرمایه های خارجی - آئین نامه داخلی هیئت رسیدگی مربوط به قانون جلب سرمایه های خارجی


تقسیمات کشوری در مورد شهرستان اردبیل


تقسیمات کشوری در شهرستان کرمانشاه


تصویبنامه در مورد آئین نامه زناشوئی