×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

قانون تمدید قانون موقتی هیات منصفه


قانون موقت هیات منصفه


قانون شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجی


قانون الحاق خلجستان به حوزه حکومتی قم


قانون الحاق ابرقویه به حوزه حکومتی یزد


قانون شهریه ها


قانون مالیات کتیرا


قانون منع صدور پوست بره


قانون حق الارض و حق الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی


قانون راجع به مستمری و حقوق اعضا ادارات و دوائر مملکتی


قانون تحدید مدت اقامت مامورین سیاسی و کنسولی ایران در خارجه


قانون شورای عالی معارف


تفسیر قانونی فقره 4 از ماده 147 قانون اصول تشکیلات عدلیه


قانون تجدید اختیارات کمیسیون پارلمانی عدلیه


قانون اجازه اجرای قوانین مصوبه کمیسیون پارلمانی عدلیه به طور موقت


قانون استقراض یک میلیون دلار مساعده


قانون موقوف الاجرا گذاردن قوانین تشکیلات ادارات وزارت مالیه تا مدت سه ماه


پروگرام کابینه آقای مشیرالدوله


پروگرام کابینه آقای مستوفی الممالک


قانون محاکم تجارت