×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

لایحه متمم لایحه قانونی مصوب سی ام مرداد ماه 1331 راجع به حسابهای معوقه مالیاتها


لایحه راجع به تسویه حساب مالیاتهای معوقه


تصمیم قانونی متخذه از طرف کمیسیونهای مشترک مجلسین مربوط به تسویه حساب مالیاتهای معوقه


لایحه قانونی مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات


لایحه قانونی راجع به تمدید بخشودگی جرائم مالیات مستغلات


لایحه قانونی مربوط به بخشودگی جرایم مالیات مستغلات


تصمیم متخذه کمیسیون مشترک در مورد هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه


قانون مربوط به تهیه اوراق انتخابات بدون مناقصه


قانون معافیت اتومبیلهای مامورین سیاسی کشورهای خارجی مقیم دربار شاهنشاهی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی


اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای همدان و کردستان


اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمانشاه


اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان


اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان


اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران


اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان


اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان


اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای فارس


اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان


اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای تهران


قانون استفاده از ده نفر کارشناس خارجی برای پروژه های مختلف کشاورزی و دامپروری