×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

قانون راجع به معافیت پنج صندوق محتوی میز و صندلی فلزی و لوازم مخصوص آزمایشگاهی بنگاه پاستور از حقوق و عوارض گمرکی


قانون راجع به طرز استفاده از مازاد وجوه حاصل از اجرای تصویبنامه شماره 930 رت - 1341 2 11


قانون راجع به چاپ تمبر برای کمک به طرح نجات دنیا از گرسنگی


قانون راجع به چاپ تمبر برای کمک به زلزله زدگان کشور


قانون استخدام چهار نفر از دانشجویان دانشکده افسری در سازمان دفاع غیر نظامی


قانون استخدام چهار نفر اتباع یونان برای انحصار دخانیات در سال40 - 41 و 1342


قانون ترتیب پرداخت حقوق دوازده نفر کارشناسان آلمانی فروشگاه فردوسی


قانون مربوط به درآمد و هزینه شاگردان کلاسهای اختصاصی بزرگسالان حرفه ای بانوان


قانون استخدام 15 نفر کارمند برای وزارت کار و امور اجتماعی


قانون تاسیس اطاق صنایع و معادن ایران


قانون مربوط به اجازه فروش پنجاه هکتار از اراضی کرج به سازمان اردوهای کار


قانون مربوط به بازنشسته نمودن کارگران ادارات غله و قند و شکر


قانون راجع به استخدام ماشین نویس برای وزارت امور خارجه


قانون راجع به واگذاری شصت هزار متر از زمینهای اوین به دانشگاه ملی


قانون تمدید قرارداد استخدام آقای دکتر گوستاوبوری (yroB wotsuG rD)


قانون اجازه خرید اتومبیل جیپ برای دادگاهها و دادسراها از وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای فرسوده


لایحه قانونی راجع به فروش زمین مورد تصرف دارایی نجف آباد اصفهان به شهرداری محل برای ساختمان کشتارگاه


قانون راجع به اجازه خرید وسائل و مواد اولیه مورد نیاز موسسات فنی و حرفه ای تا دویست هزار ریال


قانون راجع به ادامه خدمت و استخدام آقای جینواسپرنی تبعه کشور ایتالیا در راه آهن دولتی ایران


قانون مربوط به قرارداد همکاریهای فنی در مورد هنرستانهای تهران تبریز بین ایران و آلمان