×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

قانون قرارداد استخدامی آقای ژوزف جیوانی ریتسو (ostiR inavoiG hpesoG) تبعه ایتالیا و تمدید قرارداد مزبور


قانون استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر


اصلاح ماده 7 آیین نامه فوق العاده سختی خدمت چتربازی و پرسنل چتر باز نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی


آیین نامه فوق العاده سختی خدمت چتربازی و پرسنل چترباز نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی


قانون اعزام هشت نفر دانشجو برای تحصیل در امور حسابداری خبره به انگلستان و پرداخت مخارج تحصیل آنان


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا (نخست وزیر)


تصمیم قانونی دائر به تایید بیانات جناب آقای هویدا نخست وزیر در مورد استقرار نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران در جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و نقاط مورد نظر جزیره ابوموسی


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر بر ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر


تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر


قانون نحوه مصرف کمک سال 39 آمریکا به ارتش و ژاندارمری کل کشور


قانون راجع به اجازه خرید لوازم فنی مربوط به اجرای طرحهای تحقیقاتی وزارت کشاورزی بدون رعایت تشریفات مناقصه


قانون معافیت گمرکی لوازم ساختمانی دبیرستان بوشهر


قانون واگذاری دو دستگاه ماشین آب شیرین کن اداره کل گمرک به شهرداری بوشهر


تصویب نامه شماره 25206 12 مورخ 16 9 1339 هیات وزیران راجع به پرداخت مبلغ 85 2604189 ریال بقیه اعتبار تکمیل ساختمان بیمارستان ثریا مراغه


قانون راجع به معافیت حق انبارداری و دیرکرد تراکتورها و لوازم یدکی متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی مراغه


قانون معافیت یک وسیله نقلیه مهندس شورت (TREWHCS) از حقوق گمرکی


لایحه مربوط به تقسیم شهر تهران به هفت ناحیه شهرداری و سازمان و وظائف آنها


قانون مربوط به استرداد مالیات دریافتی از پیمانکاران تجدید بنای قریه فیض آباد