×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

قانون خرید یک دستگاه جیپ وانت برای دانشکده فنی


لغو عوارض شهرداری، صندوق کارآموزی، نظام مهندسی و غیره


لغو برخی از عوارض و مالیاتهای مستقیم از تولیدات، خدمات و واردات


مطالبه مالیات از شخص حقیقی امضاء کننده قرارداد که به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام میکند فاقد وجاهت قانونی است


تعلق جریمه به میزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی


فهرست هزینه های مالیاتی قابل قبول سرمایه گذاران خارجی در خارج و داخل ایران جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری ( از جمله طرحهای نیروگاهی ) به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری( B O T )


عدم کسر 5درصد مالیات علی الحساب بابت حق الزحمه و کارمزد ارائه خدمات جزئی


طرز محاسبه مالیات شرکتهای پیمانکاری


معافیت خدمات فنی ومهندسی صادراتی از پرداخت مالیات


نحوه دریافت مالیات از قراردادهای فایناس خارجی


اصلاحیه بخشنامه 108 درآمد - ماده 38 قانون تامین اجتماعی شامل پیمانکارانی که شخصا و به تنهائی کار موضوع قرارداد را انجام می دهند نمیباشد


نحوه پرداخت بیمه و ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای غیر عمرانی


درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور


تصویب نامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور


ضرائب دستمزد قراردادهائی که مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نیستند


آئین نامه نحوه تنظیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی


دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )


موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانهای مهندسی، تامین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب بصورت توام


راهنمای تهیه اظهارنامه صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی


دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی