×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

دستورالعمل تهیه اطلاعات ومدارک پروژه


شرح خدمات مشاور کارفرما


موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره


بخشنامه ابلاغ موافقتنامه و شرایط عمومی و همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی


نظام اجرایی طرحهای صنعت نفت


دستورالعمل ارسال اسناد ومدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای


دستورالعمل انتخاب وانعقاد قراردادهای مدیریت طرح


آئین نامه صدور ضمانتنامه ها و ظهرنویسی


نحوه پرداخت مطالبات مهندسین مشاور


نحوه پذیرش و بررسی درخواستهای دستگاه های اجرایی در زمینه صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه و مزایده


تصویبنامه راجع به افزایش نصاب معاملاتی دولتی


نحوه برگزارش مناقصات بین المللی


دستورالعمل اجرایی ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور


لزوم برگزاری مناقصه برای ارجاع کار توسط دستگاههای دولتی و عمومی


دستورالعمل اجرایی آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران


قانون راجع به اجازه پرداخت یکصد هزار دلار سهمیه تعهد شده دولت ایران در برنامه جهانی تغذیه وابسته به سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد


قانون راجع به اهدا مجسمه سفالی به آقای لردبوید


قانون راجع به واگذاری سه هزار متر زمین از طرف شهرداری سمنان به سازمان اطلاعات و امنیت کشور


قانون راجع به تمدید مدت پرداخت وام پنجاه میلیون مارک از بانک کردیت آنشتالت


متمم آیین نامه فوق العاده سختی خدمت گارد تخصصی نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی