×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

انتخاب تیمسار سپهبد اسماعیل ریاحی وزیر کشاورزی به عنوان نماینده صاحب سهم در جلسات مجمع عمومی بانک رفاه کارگران


اصلاح آئین نامه قانون وکالت


مواد الحاقی به آئین نامه قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری


اصلاح آئین نامه راجع به قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری


راجع به ماده 120 قانون ثبت


آئین نامه آموزش دانشجویان و امور وابسته آن


آئین نامه شبانه روزی دانشسرای عالی کمک هزینه تحصیلی


آئین نامه انتخاب کارمندان آموزشی آموزشگاه های بهداری شهرستانها


آئین نامه امتحانات سال اول و دوم دانشکده کشاورزی کرج


آئین نامه انضباطی دانشکده کشاورزی کرج


اصلاح آئین نامه مترجمین رسمی


بیماریهای آمیزشی


آئین نامه نمایشگاه و مسابقه کشاورزی


اصلاح آئین نامه دفتر ثبت تجارتی


آئین نامه اصلاحی قانون وکلا


آئین نامه مربوط به مدال کشاورزی


اساسنامه کوی دانشگاه


اساسنامه اداره فنی تاسیسات دانشگاه


اساسنامه سازمان ورزشی دانشگاه


آئین نامه مسافرت معلمین دانشگاه و پزشکان بیمارستانی دانشگاه به خارجه برای تکمیل مطالعات