×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

تصویببنامه در مورد صدور اجازه استخدام در وزارت راه


تصویبنامه در مورد انجام خدمات آموزشی در وزارت آموزش و پرورش


تصویبنامه در مورد انتصاب آقای مهندس علی اکبر صادق به عضویت هیئت عامل برنامه


تصویبنامه در مورد استخدام هشت نفر مامور در تلقیح سازمان دامپروری کل کشور


تصویبنامه در مورد استخدام 6 نفر در وزارت پست و تلگراف و تلفن


تصویبنامه در مورد واگذاری اراضی به ژاندارمری کل کشور برای احداث پاسگاه


تصویبنامه در مورد نحوه وصول غرامات مصالح خطوط تلگرافی و تلفنی پایه چدنی و چوبی


تصویبنامه در مورد اجازه استخدام در وزارت راه


تصویبنامه در مورد استخدام 17 نفر از کارگران دیپلمه به عنوان کارمند پیمانی در شهربانی کل


تصویبنامه در مورد انتخاب آقای عبدالله انتظام به عضویت شورای پول و اعتبار


تصویبنامه در مورد استخدام در دانشگاه تبریز


تصویبنامه در مورد انحلال انجمن شهر تربت حیدریه


تصویبنامه در مورد انحلال انجمن شهر فاروج


تصویبنامه در مورد تبدیل جزیره خارک از بخش به فرمانداری


تصویبنامه در مورد لغو اساسنامه سازمان برق تهران و انحلال آن


اصلاح آئین نامه تعیین ایرانیانی که مشمول ماده سوم قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی نمی باشند


تصویبنامه در مورد انتخاب آقای دکتر محمد حسن گنجی برای مدت سه سال به سمت سرپرست اداره کل هواشناسی


تصویبنامه در مورد انتخاب آقای مهندس نصراله خادم برای مدت سه سال به سمت رئیس سازمان زمین شناسی کشور


تصویبنامه در مورد سود بازرگانی اتومبیل های وارده به کشور


تصویبنامه در مورد انتخاب اعضای اصلی و علی البدل و مشاوران و کارشناسان هیئت نمایندگی ایران در کنگره مبارزه جهانی با بیسوادی