×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

تصویبنامه در مورد روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران


لایحه قانونی راجع به لغو امتیاز روزنامه ها و مجلاتی را که برخلاف منظور مندرج در ماده یک قانون مطبوعات منتشر میشود


تصویبنامه در مورد طرح اصلاحی پاره ای از مواد قانون تقسیم خالصجات


آئین نامه طرز تفتیش و جلوگیری از قاچاق چوب


اجرای لایحه قانونی ( اصلاحی ) قانون انتخابات که بتصویب ملی رسیده و قطعیت یافته است


اجرای قانون فروش سهام کارخانجات دولتی بعنوان پشتوانه اصلاحات ارضی که با تصویب ملی قطعیت یافته


اجرای لایحه قانونی ایجاد سپاه دانش که بتصویب ملی رسیده و قطعیت یافته است


اجرای لایحه قانونی اصلاحات ارضی که بتصویب ملی رسیده و قطعیت یافته است


اجرای لایحه قانونی ملی کردن جنگلها که بتصویب ملی رسیده و قطعیت یافته است


اصلاح اساسنامه بنگاه حمایت زندانیان


اجرای لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای تولیدی که بتصویب ملی رسیده و قطعیت یافته است


تصویبنامه در مورد قانون راجع بدعاوی اشخاص و دولت


تصویب لوایح قانونی شش گانه از طریق رفراندم


تصویبنامه در مورد ارجاع اختلافات برخی از دستگاههای دولتی به داوری


تصویبنامه مربوط به تاسیس انبارهای عمومی


تصویبنامه در مورد تشکیل بورس کالا و بورس اوراق بهادار


تصویبنامه مالیات اراضی شهر تهران و چندین شهر دیگر


لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی


آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری


تصویبنامه قانونی در مورد انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی