×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

خودداری بانک محال علیه از پرداخت وجه چک به دارنده آن در صورت تقاضای صادر کننده چک خلاف قانون است


ابطال تعرفه شماره 3 ( تولید کشاورزی ) مربوط به‎استان خوزستان در مورد افزایش بیش از 10درصد قیمت برق


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر وکالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین


قانون موافقتنامه دوجانبه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی هلند


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا


قانون موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان


الزام دفاتر اسناد رسمی به خودداری از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودروهای دارای پلاک کشوری قبل از اخذ گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا خلاف قانون است


در چکهای سیبا دادگاه محلی صالح است که چک در حوزه آن منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است


تصویبنامه راجع به انتخاب آقای ابراهیم درازگیسو به عنوان استاندار هرمزگان


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند( س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


آئین نامه معاملات شرکت دولتی پست بانک


تصویبنامه درخصوص برگزاری اولین گردهمایی بین‎المللی اخلاق زیستی توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری


ضوابط ملی آمایش سرزمین


اصلاح اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری ( سابیر )


آئین نامه اجرائی بند ( ز) ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه راجع‎به برگزاری اولین گردهمایی بین‎المللی بیماریهای نقص ایمنی


تصویبنامه درخصوص الحاق بخش هجدهم با عنوان کارگروه ساماندهی گلزارشهداء در استانها مشتمل بر مواد (67) و (68) به آئین نامه شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی