×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به تعیین شدن تاریخ 1 1 1383 بعنوان تاریخ لازم‎الاجرا شدن بندهای ( 3 ) و ( 4 ) جدول مصوبات تصویبنامه موضوع سود بازاریابی روغن‎های پالم و کرنل


تصویبنامه راجع به اضافه گردیدن واژه ( داوطلبان ) پس از واژه ( هدایای )در بند ( 2 ) تصویبنامه شماره 47432 ت28651 ه مورخ 1382 8 24


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده ( 18 ) آئین نامه اجرائی بند ( د ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


تصویبنامه راجع به1 - معافیت از پرداخت مابه‎التفاوت نرخ ارز نسبت به دسته‎ای از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی 2 - مهلت برخورداری از تسهیلات مزبور


تصویبنامه راجع به تعیین آقای حمیدرضا برادران شرکاء معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد انجام جابجایی اعتبارات سال 1383


تصویبنامه راجع به اضافه نمودن واژه داخلی بعد از واژه سرمایه‎گذار در ماده 12 آئین نامه اجرائی بند ( 7 ) ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور


تصویبنامه راجع به 1 - ارائه خدمات جاری توزیع کالا برگ2 - تکلیف بازرگانی به زمینه‎سازی جهت اشتغال وظیفه جمع‎آوری کالابرگهای برگشتی بانکی به شرکت پست


تکلیف آموزش و پرورش در انجام تسهیلات لازم در جهت انتقال همسر جانباز بدون توجه به درجه جانبازی


برقراری حق تحقیق درباره کارکنان وزارتخانه جهاد سازندگی


برقراری حق تحقیق درباره کارمندان وزارتخانه جهاد کشاورزی خلاف قانون است


ابطال تبصره ماده 109 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی در مورد عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به واسطه کفالت یا جها‎ت پزشکی در مدت ادامه تحصیل


مبنای وصول حق‎الثبت - تعیین تاریخ اجرای دادنامه دیوان از تاریخ صدور بخشنامه - تعیین اعتبار آثار آراء قطعی مراجع قضائی و تاریخ اجرای آنها‎ اختصاص به حکم مقنن دارد


عناوین دروس عمومی معارف اسلامی


انتخاب رئیس دانشگاه شاهد


آئین نامه اجرائی بند ( ث ) تبصره ( 12 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


مصوبه شورای عالی اداری راجع به برنامه تدوین تشکیلات کلان دولت


تصویبنامه راجع به انتخاب اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارسباران ( جلفا )


آئین نامه اجرائی اجزاء ( 2 ) ، ( 5 ) ، ( 6 ) ، ( 7 ) و ( 8 ) بند ( ب ) تبصره ( 4 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


اصلاح بند ( الف ) ماده ( 1 ) آئین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور


اصلاح جدول شماره ( 3 ) تصویبنامه در مورد نحوه هزینه نمودن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت