×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت


اساسنامه شرکت ارتباطات داده ها


اصلاح و تکمیل آئین نامه انضباطی تقلب و تخلف در آزمون سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی


آئین نامه ماده61 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 25 تیر ماه 1354


آئین نامه پرداخت وام با بهره ترجیحی به کارمندان وزارتخانه ها موسسات دولتی


آئین نامه روش تنظیم و نشر آگهی های نظارت دادگستری در مرکز و شهرستان


آئین نامه انتخاب اعضای شورای کارگاه و هیات حل اختلاف


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قطعی شورای داوری در امور مدنی


اصلاح ماده 19 آئین نامه اجرای حکم اعدام مصوب دی ماه 2523 ( 1343شمسی )


اصلاح ماده10 آئین نامه کار آموزان قضائی


اصلاح ماده4 آئین نامه اجرای قراردادهای تامین صادره از شورای داوری


آئین نامه تاسیس و بهره برداری از موسسات ترابری جاده ای داخلی و مقررات ایمنی و رفت و آمد وسایل ترابری در راههای کشور


اصلاح آئین نامه استخدام پیمانی


اصلاح ماده 5 آئین نامه اجرای آراء قطعی شورای داوری در امور مدنی


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن


تصویب نامه راجع به تعیین آقای مهندس مصطفی مداح به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران


تصویب نامه راجع به انتخاب اقای دکتر اسماعیل رافت به عنوان مدیر عامل بانک فرهنگیان


تصویب نامه در باره انتقال کلیه بیمارستان های سازمان خیریه کمک به وزارت بهداری وبهزیستی


تصویب نامه راجع به اعاده به خدمت اقایان دکتر عطیفه و دکتر عباس عفیفی پزشکان بازنشسته وزارت بهداری و بهزیستی


تصویب نامه در باره انتقال کلیه موسسات درمانی و بهداشتی جمعیت شیر وخورشید سرخ ایران به وزارت بهداری و بهزیستی