×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

قانون راجع به اجازه دریافت مبلغ ششصد میلیون ریال وام از بانک ملی ایران جهت ساختمانهای نیمه تمام و ساختمانهای جدید دانشگاه تهران


قانون راجع به تقسیم اراضی ضرابخانه بین کارگران و کارمندان ادارات ضرابخانه - سیلو - دخانیات - و کارمندان وابسته به وزارت دارایی


قانون اجازه استخدام هشت نفر اتباع بیگانه جهت خدمت در راه آهن دولتی ایران


قانون راجع به اجازه پرداخت تفاوت اضافات سالهای 34 و 35 کارمندان دون پایه و خدمتگزاران جز و اضافه اعتبارات مورد نیاز بعضی از دستگاه های دولتی


قانون بودجه سال 1336 اداره روزنامه رسمی


قانون راجع به تمدید مدت معافیت بقیه مشمولین متولد سنوات 1306 تا پایان سال 1311


قانون راجع به بخشودگی بدهی جنسی و نقدی خورده مالکین و کشاورزان قائنات


قانون راجع به تمدید مدت اجرای قانون متمم قانون نظام وظیفه (روش جدید سربازگیری )


قانون مربوط به برقراری مستمری و وظیفه درباره عده ای


قانون مربوط به واگذاری سهمی دولت از قریه سرخ حصار به سازمان بیمه های اجتماعی کارگران


لایحه قانونی مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات


قانون راجع به بودجه و سازمان سال 1336 وزارت گمرکات و انحصارات


قانون راجع به اجازه استخدام عده ای معلم و کارمند فنی در حدود اعتبار موجود در بودجه سال 1336 وزارت فرهنگ


قانون راجع به اجازه پرداخت چهار میلیون ریال اعتبار هزینه انتخابات سه ساله دوم دوره دوم مجلس سنا


قانون راجع به اجازه پرداخت یکصد میلیون ریال جهت کمک به آسیب دیدگان زلزله شمال


لایحه قانونی مربوط به اجازه استخدام چهار نفر کارشناس خارجی برای وزارت جنگ


لایحه قانونی راجع به اجازه فروش یک قطعه زمین در شهر کراچی


تصمیم متخذه کمیسیون فرهنگ دائر به اجرا قانون تعلیمات اجباری ابتدایی در پاره ای نقاط


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس


قانون مربوط به اجازه اعاده به خدمت سه نفر از استادان بازنشسته دانشگاه تهران و تعیین پایه و سمت استادی و دانشیاری