×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی


رأی شماره‌های 168ـ 167 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انتخابات سومین دوره هیأت‌مدیره‌های نظام پرستاری شهرستانها مصوب وزی


آیین‌نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان البرز


قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری


قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده


آئین دادرسی کار


اصلاح ماده (11) آئین‌نامه‌های نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود در نیروهای مسلح


قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه


قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری


نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تازه کند انگوت


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لشت نشاء


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی ایلام (پیچ آشوری)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید علوی


اصلاح اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر


اصلاح بند (1) فصل (85) جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 22727 ت23561ک مورخ 14 5 1380


و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76


آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب 1350 ـ