×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

ابطال بند الف ماده 6 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها در مورد خسارت تاخیر در پرداخت بهای برق مصرفی


تصویبنامه راجع به تعیین اعضای هیات مدیره سازمانهای مناطق آزاد اروند ( آبادان - خرمشهر ) و انزلی


تصویبنامه راجع به انتصاب و یا پذیرش ماموران کنسول افتخاری


تصویبنامه راجع به انتخاب آقای فریبرز محمودیان به عنوان استاندار قزوین


تصویبنامه راجع به انتخاب آقای ابراهیم رضایی بابادی به عنوان استاندار خراسان جنوبی


تصویبنامه راجع به اصلاحات تقسیماتی در شهرستان نهاوند


تصویبنامه در خصوص اعطای نشان دولتی ( درجه دو دانش ) به آقای ناصر سیم فروش


تصویبنامه در مورد اعطای نشان دولتی ( درجه سه ایثار ) به خانم فاطمه ناهیدی


اصلاح تصویبنامه راجع به تعرفه خدمات ویژه به اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه سه ایثار ) به خانم مرضیه حدیدچی دباغ


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه سه پژوهش ) به آقای جعفر ارشاد


تصویبنامه راجع به انتخاب آقای محسن نریمان به عنوان استاندار خراسان شمالی


تصویبنامه بودجه سال 1383 سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش ، قشم و چابهار


آئین نامه اجرائی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار - مصوب 1380 -


اصلاح موضوع آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران


قانون واگذاری خانه ها و ساختمانهای نیمه تمام و بلااستفاده نیروی زمینی ارتش و هوانیروز مسجدسلیمان به مردم مناطق ناامن مسجدسلیمان


قانون الزام دولت به اقدام قانونی جهت ایجاد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس بند ( 9 ) اصل سوم ( 3 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


قانون استفساریه ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380


اصلاح در بند ( 9 ) اساسنامه اصلاحی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور


اصلاح ماده ( 3 ) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری