×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

تصویبنامه در مورد هزینه های پیش بینی نشده سازمان تامین اجتماعی


تصویبنامه در خصوص تبدیل روستاهای مزدآوند ، سلامی و جنگل به شهر


پرداخت عوارض فروش محصولات - وصول 1درصد عوارض فروش کالاهای تولیدی از خریداران و پرداخت آن به شهرداری


قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 1 ) قانون اصلاح ماده ( 60 ) و جدول شماره ( 2 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور


آئین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی


ابطال بند1ـ 5 از ماده5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در مورد صدور گواهینامه رانندگی بین المللی ، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیونهائی که قصد فعالیت در خطوط بین المللی را دارند


اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به تصویب قوه مقننه رسیده و هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور نیز اختصاص به قوه مقننه دارد


ابطال بخشنامه وزارت نیرو - تعرفه های آب بهاء ، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می گردد


ابطال قسمتی از دستورالعمل اجرائی بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضاء هیات علمی دانشگاه


تصویبنامه در مورد برگزاری اولین گردهمایی نانهای مسطح


تصویبنامه در خصوص قرار گرفتن داروی دالتپارین در تعهدات بیمه ای سازمانهای بیمه گر


اصلاح تصویبنامه شماره 3311 ت29996هـ مورخ 1383 02 16


تصویبنامه راجع به افزایش کلیه مستمریهای بازنشستگی ، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان


تصویبنامه راجع به انتخاب آقای حمیدرضا برادران شرکاء - به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبار ردیف 503623


مصوبه شورایعالی اداری درمورد اصلاح تاریخ اجرای تبعیت واحدهای اداری موجود آموزش و پرورش در حوزه شهرستان ها


تصویبنامه راجع به الگوی مصرف آب مشترکان خانگی در شهرهای جدید


تصویبنامه راجع به جدول سود بازرگانی و کدهای هشت رقمی کالاهای ذکرشده


آئین نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران


آئین نامه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه


لغو مصوبه مربوط به کاهش سهمیه ورودی دانشگاه ها از مناطق سه گانه به دوگانه