×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

قانون مقررات مالی ، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی


قانون الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


اصلاح تبصره ماده (40) آئین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران


آئین نامه اجرائی بند (چ) تبصره (7) قانون بودجه سال1383 کل کشور


تصویبنامه راجع به سقف فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهها


تصویبنامه در مورد عدم اجرای بند (2) تصویبنامه شماره 38228 ت29313هـ مورخ 1382 8 24


تصویبنامه در خصوص تعرفه های فروش خدمات اطلاع رسانی ، نقشه ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران


اصلاحیه مبالغ ریالی مربوط به جرایم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا


تصویبنامه در مورد عدم اجرای ماده (3) آئین نامه اجرائی ماده (112) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


اصلاح بند (6) تصویبنامه شماره 44712 ت27443هـ مورخ 1382 8 11


آئین نامه تشکیل هیات امنا در مدارس خیرساز


اصلاح ماده(30) اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


تصویبنامه در مورد تعیین آقای حمید حاجی عبدالوهاب به عنوان استاندار سمنان


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای هیدوچ به شهر


تصویبنامه راجع به انتخاب آقای محمدباقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با قاچاق


تصویبنامه راجع به اضافه شدن حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به فهرست موسسات موضوع بند (ب) ماده (11) قانون استخدام کشوری


قانون مدیریت پسماندها


قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی


قانون تاسیس سازمان شیلات ایران


آئین نامه اجرائی بند (چ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور