×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت انتقالی اسلامی افغانستان


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن


قانون موافقتنامه همکاری امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری و موضوعات مربوط به دریانوردی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی


قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان


قانون‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ به‌کنوانسیون‌ روتردام‌ در مورد آئین‌ اعلام ‌رضایت‌ قبلی ‌برای ‌برخی ‌مواد شیمیائی‌ و سموم‌ دفع‌آفات ‌خطرناک‌ در تجارت‌ بین‌المللی


تصویب نامه راجع به تشکیل کمیسیون مشترک بین ایران و نیجریه


تصویب نامه درخصوص مستثنا شدن دستگاههای اجرایی در استان آذربایجان شرقی از شمول بند(14) ضوابط اجرایی بودجه سال 1382


اصلاحیه بند (5) ماده (3) آیین نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاورهای


آئین نامه اجرائی جزء(3) بند (ر) تبصره(19) قانون بودجه سال1382 کل کشور


اصلاح تصویبنامه شماره 21192 ت24246 ه- مورخ 20 5 1380 و اصلاحات بعدی


تصویبنامه در خصوص برگزاری اولین گردهمایی بین المللی پزشکی قانونی کشورهای اسلامی


تصویبنامه راجع به انحلال شرکتهای صنایع برودتی لرستان و نوظهور اسپرت


تصویبنامه درخصوص الحاق ماده (9) به آئین نامه اجرائی بند «ه-» تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


تصویبنامه درخصوص الحاق یک تبصره به ردیف «ب» بند (11) ضوابط اجرائی بودجه سال 1382 کل کشور