×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

تصویبنامه درخصوص اعمال بند (1) و تبصره های (1) و (2) بند (2) موضوع تحول و نوسازی اداری دستگاه های اجرایی


تصویبنامه راجع به تشکیل نهاد غیردولتی سازمان ملی داوطلبان ایران


تصویبنامه راجع به لغو ماده (16) آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور


تصویبنامه درمورد تعیین متولی و تقسیمکار ، پیگیری و نظارت بر تحقق سیاستهای دولت در زمینه واردات خودرو


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه تضمین سرمایه گذاری چندجانبه (میگا)


قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندرانزلی


تصویبنامه درمورد تشخیص صلاحیت واحدهای مشاوره ای برای انجام پروژه های نوسازی و بهسازی صنایع کشور


لغو تصویبنامه شماره 13033 ت28692ه- مورخ 1382 4 7


تصویبنامه درمورد تعیین حق مسکن کارگران


تصویبنامه راجع به واگذاری مالکیت سهام شرکتهای دولتی به سازمان تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری ، صندوق ذخیره فرهنگیان و آستان قدس رضوی


قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب 1382 5 29


تایید انتخاب روسای دانشگاه های صنعتی اصفهان، کردستان، هنر اصفهان و علوم پایه دامغان


آئین نامه تشکیل شورای مشاوران وزرا و مسئولان هماهنگی در امور ایثارگران


اصلاح تصویبنامه شماره 26604 ت25643ه- مورخ 1382 5 15


قانون موافقتنامه مسیرهای حمل و نقل بین المللی بین دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت انتقالی اسلامی افغانستان و دولت جمهوری تاجیکستان


قانون بودجه سال 1383


اصلاح تصویب نامه شماره 13158 ت28527ه- مورخ 1382 3 24


اصلاحیه بندهای (2) و (3) ماده (6) آئین نامه اجرائی بند«س» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382


اصلاح آئین نامه اجرائی بند «ب» ماده (127) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران