×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به برگزاری گردهمایی بین المللی LARVICULTURE - IRAN 2004 و پنجمین کارگاه بین المللی آرتمیا


تصویبنامه در مورد برگزاری گردهمایی بین المللی امنیت انرژی و چالش های نوین


تصویبنامه در مورد برگزاری دومین گردهمایی بین المللی علوم و فنون هسته ای در ایران


تصویبنامه راجع به برگزاری گردهمایی بین المللی ابن سینا


قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی


آئین نامه مالکیت و بهره برداری هواپیمای شخصی


مصوبه شورای عالی اداری راجع به ایجاد تشکیلات مناسب برای تجمیع کلیه فعالیت های مربوط به یک وزارتخانه در یک واحد شهرستانی


تصویبنامه راجع به واگذاری کارخانه های چای از سازمان چای کشور به تعاونی چایکاران


اصلاح تصویبنامه شماره54940 ت29791ه - مورخ 1382 10 2


صلاحیت دادگاههای کیفری استان در رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد


قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری


قانون استفساریه بند ( ر ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال1382 کل کشور


انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون ورودی دانشگاه ها


اصلاح جداول تعرفه های شماره ( 1 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) و ( 5 ) ماده ( 11 ) آئین نامه اجرائی قانون بیمه اجباری


اصلاح تصویبنامه شماره 45728 ت27283ه - مورخ 1382 8 14


تصویبنامه در خصوص برگزاری گردهمایی بین المللی مدیریت خطر و بیمه های عدم النفع


مصوبه ستاد راهبری بم  راجع به برنامه پیشنهادی  بنیادمسکن برای بازسازی مسکن روستایی مناطق زلزله زده شهرستان  بم بنیاد


تصویبنامه در خصوص  الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده برکالا


تصویبنامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی ارقام مختلف وش پنبه برای سال 1382


تصویبنامه در مورد برگزاری گردهمایی بین المللی گفتگوی جهانی علم و دین با گرایش به علوم پزشکی