×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به انتخاب آقای مسعود پزشکیان به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور درخصوص تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی


تصویبنامه راجع به افزایش میانگین تعرفه های بیمه شخص ثالث


تغییر محل موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی قمصر کاشان


تشکیل کمیته تامین فضای فرهنگی و اجتماعی برگزاری آزمون های سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی


راهکارهای اجرائی ارتقای علم و فناوری کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده ( 56 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به انتخاب آقای محمد ستاری فر به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور درمورد تعیین و ابلاغ ریز کسر اعتبارات هریک از دستگاههای اجرائی کشور


تصویبنامه درخصوص الحاق بند ( 25 ) به ماده ( 3 ) آئین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور


قانون خدمت نظام اجباری


قانون سجل احوال


قانون الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری


قانون تبدیل بروج به ماه های فارسی از نوروز 1304 شمسی


قانون مالیات روده


قانون دویست هزار تومان اعتبار و اجازه اخذ صدی پنج اضافه بر مالیات برای اجرای قانون مالیات املاک اربابی و دواب


قانون اجازه تخصیص عوائد اضافی تمبر فردوسی برای ساختن مقبره فردوسی


قانون مالیات املاک اربابی و دواب


قانون معافیت اتومبیل باری کارخانه کبریت سازی تبریز از باج راه و مالیات نواقل


قانون علامات صنعتی و تجارتی


سیاست های حمایت از اشتغال هنرمندان


سیاست های ارتقای فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها