×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به کاهش سود بازرگانی شیرخشک اطفال


تصویبنامه راجع به تغییر بندهای ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) ، ( ث ) ، ( ج ) ، ( چ ) ، ( ر ) ، ( ژ ) ، ( ض ) و ( ظ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 جدول شماره 2 و 6


تصویبنامه در مورد ممنوعیت شماره گذاری خودروهای فرسوده و خارج از رده دستگاههای دولتی


تصویبنامه در مورد الحاق یک تبصره به ماده ( 1 ) آئین نامه اجرائی ماده ( 153 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون تجارت الکترونیکی


صدور حکم به انحلال کمیسیون ماده صد قانون شهرداری


خواسته بدوی قبل از صدور رای دادگاه تقویم و معین شده و به دستور دادگاه به تجدیدنظرخوانده آقای مدیر فعلی شرکت اخطار شده است تا هزینه دادرسی مرحله بدوی را به طور کامل پرداخت نماید


خواهان بدوی در زمان تقدیم دادخواست سمت قانونی برای طرح دعوی نداشته است


خوانده بدون اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور اقدام به ساخت تاسیسات بین راهی (مغازه تعویض روغن ) در کنار جاده نموده است


تصویبنامه در خصوص اعضای ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه به مناطق زلزله زده بم


اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید ( مادر تخصصی )


اصلاحیه آراء وحدت رویه های شماره 661و662 هیات عمومی دیوان عالی کشور


ایجاد هرگونه ساختمان و دیوار کشی و تاسیسات بعمق صدمتر بعد از حریم قانونی راهها بدون اجازه وزارت راه وترابری ممنوع می باشد مگر راههای روستائی که شامل این حکم نمیباشد


ابطال بخشنامه مربوطه در خصوص برداشت وکسر مبلغ افزایش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظیفین


تصویبنامه در مورد قرار گرفتن شرکت صنایع آموزشی بعنوان شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری درخصوص طرح جامع شهرتویسرکان


قانون استفساریه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون آزاد سازی عرصه قلعه تاریخی فلک الافلاک شهر خرم آباد و تحویل آن به سازمان میراث فرهنگی کشور


قانون استفساریه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس