×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب1383 با توجه به عدم تصویب ضوابط آن وجاهت قانونی ندارد


آیین‌نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به موادمخدر و روانگردان‌ها موضوع تبصره یک ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اصفهان


تصویب‌نامه در خصوص شرایط ورود محموله‌های چوب خام


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر هشتجین


تصویب‌نامه در خصوص مصادیق امور تصدی قابل واگذاری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول 85 و138


دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اهرم


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دلوار


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هیر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بندر انزلی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سنگر


مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لوندویل


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دوگنبدان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سی‌سخت


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایلخچی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ممقان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دزج


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کرند غرب