×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

تصویبنامه در مورد همترازی دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مقامات موضوع بند الف تبصره ( 2 ) ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ


تصویبنامه راجع به برگزاری دومین همایش بین المللی بتن و توسعه


تصویبنامه در مورد بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری در مورد کارمندان وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرائی تابع آن


تصویبنامه راجع به واگذاری شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای مادر تخصصی


اصلاح تبصره ماده ( 5 ) اساسنامه صندوق تعاون


تصویبنامه در مورد برنامه جلوگیری و کاهش آلودگی رودخانه های مهم استان


آئین نامه تاسیس موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور


آئین نامه اجرائی تبصره ( 1 ) بند ( 5 ) الحاقی ماه ( 84 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین


تصویبنامه در مورد احداث پروژه های عمرانی بخش راه وترابری


تصویبنامه در مورد استفاده از تسهیلات موضوع ماده ( 12 ) قانون مقررات صادرات وواردات - مصوب 1372 -


اصلاح مواد ) و ( 7 ) آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی


شرکت صنعتی آبگینه از جمله شرکتهای دولتی محسوب است وشکایت این شرکت قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح ساماندهی پردیس دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران


قانون موافقتنامه تشویق حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره


قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری )


اصلاح مصوبه وظایف و ارکان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی


قانون اصلاح تبصره ( 3 ) ماده ( 71 ) قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران


آئین نامه اجرائی بند ( 7 ) ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور


اصلاح بندهای ( 2 ) و ( 4 ) تصویبنامه شماره 33515 ت 25321ه