×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

اصلاح آئین نامه اجرائی بندهای ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) ، ( ج ) ، ( چ ) ، ( ر ) ، ( ژ ) ، ( ض ) ، و ( ظ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ( 22 ) اصلاحی آئین نامه اجرائی بندهای ( ب ) ، ( ج ) ، ( د ) ، ( ه ) ، ( و ) ، ( ر ) ، ( ح ) و ( ن ) تبصره ( 3 )


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بند ( ذ ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص نحوه اطلاع رسانی دستگاههای اجرائی به مردم


بندهای 2و7 ماده 29 قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت تسری ندارد


آئین نامه اجرائی بند ( خ ) تبصره ( 13 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه در خصوص ماده ( 3 ) آئین نامه اجرائی بند ( الف ) ماده ( 50 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص ضوابط بکارگیری و استخدام در دستگاههای دولتی


تصویبنامه راجع به تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370


تصویبنامه راجع به تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت برکاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی


تصویبنامه راجع به ماده ( 3 ) آئین نامه اجرائی بند ( ث ) تبصره ( 8 ) قانون بودجه سال 1382


اصلاحیه اصلاح آئین نامه استخدام پیمانی


موسسه پس انداز قرض الحسنه قوامین - کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می گیرد


ابطال مصوبه کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت در مورد انتزاع دهستان وردشت از شهرستان سمیرم و الحاق آن به شهرستان سمیرم سفلی به مرکزیت دهاقان


آئین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی


مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح بندهای 4 و 5 و6 ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور خلاف قانون است


تصویبنامه راجع به الحاق دو بند به ردیف ( 5 ) تصویبنامه طرح توسعه شهرستان خمین


بخشنامه وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که متضمن وضع قواعد آمره درباره شرایط استخدام و جذب نیروی انسانی در موسسات فوق الذکر می باشد خلاف قانون است


قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران