×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک


ابطال بند4 - 56 - 4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق - ارسال صورتحساب برای متقاضیان برق و مطالبه وجوه مندرج در آن را بدون برخورداری اشخاص از نیروی برق


تصویبنامه راجع به بودجه سال 1382 سازمانهای مناطق آزاد قشم ، کیش و چابهار


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای توره به شهر


تعرفه آگهی های دولتی برای سال 1382


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی


قانون مربوط به قرارداد استخدام آقای مهندس پل رمانویچ تبعه دولت لبنان


قانون راجع به انعقاد قرارداد حمل و نقل پستهای هوایی بنادر جنوب با باشگاه هواپیمایی کل کشور


قانون راجع به اجازه خرید لوازم مورد نیاز چهل نفر خلبان و مکانیسین های هواپیماهای سمپاش اتحاد جماهیر شوروی اعزامی به ایران برای مبارزه با ملخ


قانون مربوط به اجازه پرداخت اجرت تعمیر آلات هواپیماهای سمپاش دفع آفات نباتی بدون رعایت تشریفات مناقصه به کمپانی جوناس ارکرافت نیویورک


قانون راجع به خرید 15 دستگاه کامیون کمپرسی برای حفاظت راه های آسفالته


قانون مربوط به واگذاری اراضی متصرفی راه آهن جنوب به سازمان آب و برق خوزستان


قانون مربوط به خرید (کامل بک ) از شرکت بی اف گودریچ ایران


قانون مربوط به گماردن بیست و پنج نفر آتش نشان در اداره کل هواپیمایی کشوری


آئین نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتی و تجاری


قانون راجع به آیین نامه احداث خطوط صنعتی و تجاری


قانون راجع به نظارت در نقشه های اسکلت و پوشش سقف های بنای ایستگاه مسافری مشهد و تبریز توسط موسسه سکوریتاس


قانون راجع به اجازه پرداخت فوق العاده اضافه کار به مامورین فنی وزارت راه


قانون راجع به ساختمان خطوط فرعی راه آهن دوکوهه دپوی تهران و منظریه قم


قانون راجع به اضافه اعتبارات اداره کل ساختمان وزارت راه از محل درآمد عمومی سال 1340