×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به جایگزین جدول شماره (2) پیوست تصویب نامه شماره 10876 ت 26561ه مورخ 1382 3 5


تصویبنامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (1) آئین نامه اجرائی ماده (153) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانیکه حداکثر 5 نفر کارگر دارند شامل همه کارگاهها میباشد


بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت اینکه تنظیم هر گونه سند اعم از قطعی ، وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل را موکول به اخذگواهی عدم خلاف کرده است خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور است


الزام مسئولین داروخانه های دامپزشکی به استخدام دکتر دامپزشکی بعنوان مسئول فنی از مقوله قاعده آمره است


ابطال بندهای الف - ب وج قسمت اول صورتجلسه مورخ کمیسیون ماده 5 وضع قواعد آمره مبنی برتقسیم بندی باغها براساس مساحت آنها


اساسنامه حزب آزادی


تصویبنامه در خصوص مجوز واگذاری سهام شرکتها از طریق بورس


تصویبنامه راجع به اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان آذربایجان شرقی


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده ( 45 ) آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کار گروههای تخصصی


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده ( 5 ) اصلاح آئین نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی


تصویبنامه در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات باغی درسال 1382


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده ( 34 ) اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور


تصویبنامه در خصوص اجرای طرح تعویض پلاک خودروها


تصویبنامه راجع به میزان تعرفه خدمات پیراپزشکی


تصویبنامه در خصوص اصلاح شرایط اعطای اعتبار جهت صدور خدمات فنی ومهندسی توسط بانک توسعه صادرات ایران از محل صندوق ذخیره ارزی برای کشورهای ازبکستان و جیبوتی


قانون موافقتامه مربوط به سازمان بین المللی ماهوراه ای مخابراتی ( اصلاحیه موافقتنامه اینتلست )


قانون اصلاح مواد ( 1 ) ( ، ( 2 ) و ( 7 ) قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور واتخاب شهرداران مصوب 1375


قانون اجازه پرداخت جایزه صادراتی کالاهای صادر شده در سال 1381 از محل اعتبارات سال 1382


قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان