×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

اصلاح ماده 5 آئین نامه سیاستهای هنرهای نمایشی


عضویت روسای فرهنگستان ها در شورای پژوهش های علمی کشور


تصویبنامه راجع به انتخاب استاندار ایلام


تصویبنامه در خصوص انتخاب استاندار مرکزی


تصویبنامه راجع به انتخاب استاندار چهارمحال و بختیاری


تصویبنامه در خصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان چهار محال و بختیاری


آئین نامه اجرای بندهای ( ب ) ، ( ) ، ( ت ) ، ( ج ) ، ( چ ) ، ( ر ) ، ( ژ ) ( ض ) و ( ظ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه در خصوص آئین نامه نظارت بر نمایش فیلم ، اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها


آئین نامه اجرائی جزء ( 3 ) بند ( ر ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه در مور تبدیل روستای بنک از توابع دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان کنگان به شهر بنک


تصویبنامه در خصوص اصلاحات تقسیماتی دراستان اصفهان


آئین نامه مالی دهیاری ها


کتباً در ذیل ورقه از هزینه سفر خود صرف نظر نموده تا با انتقالش موافقت شود


حکم آماده به خدمت ابطال و استحقاق شاکی ، به دریافت حقوق قانونی تضییع شده وی در این زمینه تأیید میشود


آئین نامه داخلی بانک با تصویب آئین نامه استخدامی مشترک بانکها موضوعاً منتفی گردیده و قابلیت اجرائی ندارد


نبودن اعتبار با وجود ابلاغ اضافه کارساعتی ، مسقط حق شاکی و مجوز عدم ایفاء تعهدات مالی سازمان نمی تواند باشد


شاکی دارای عنوان مورد تأیید کمیته اجرائی مرحله دوم قانون استخدام کشوری نبوده ، تا استحقاق ارتقاء به گروه مورد نظر را داشته باشد


تعیین محل خدمت و انتقال از واحدی بواحد دیگر از وظایف مسئولین آن اداره بوده و خلاف قانون محسوب نمیشود


تقاضای ابطال بخشنامه آموزش و پرورش در رابطه با اخذ مبلغ پانصد هزار ریال بابت وجه التزام تعهد خدمت


شکایت ربا غصب رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است -ولی رسیدگی به تحصیل سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتکاب جرائم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد