×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران


مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری که قیمت کف بلیط برای یک ساعت صندلی پرواز را 180 000 ریال تعیین نموده و حداکثر آن را تابع شرایط عرضه و تقاضا قرار داده است ، خلاف قانون است


مالیات تعاون ملی برای بازسازی - مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات مقید و محدود به زمان خاصی نشده است


تصویبنامه راجع به نشان دولتی درجه 2 کار و تولید به آقای جلیل خبره


تصویبنامه راجع به نشان دولتی درجه 2 فرهنگ و هنر به خانم طاهره صفارزاده


محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون است


قانون ثبت ارقام گیاهی وکنترل و گواهی بذر و نهال


قانون جلوگیری از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور


تصویبنامه راجع به نشان لیاقت درجه 3 به آقای محمود جنتیان


تصویبنامه راجع به نشان لیاقت درجه 3 به آقای مجتبی خسروتاج


تصویبنامه راجع به نشان لیاقت درجه 3 به آقای علی محمد نوریان


اصلاح تصویبنامه در خصوص عضویت در مجمع عمومی شرکتهای مادر تخصصی


اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی ، دامی و منابع طبیعی


بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات دولتی - قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات


تصویبنامه در خصوص اصلاحیه ، اصلاح آئین نامه ترویج وتوسعه فرهنگ نماز


اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد وتاسیسات آبیاری ( سابیر )


اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران


تصویبنامه راجع به نشان لیاقت درجه یک به آقای سید فتح الله مجتبائی


تصویبنامه راجع به نشان لیاقت درجه 3 به خانم سکینه امامی