×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

اصلاح تصویبنامه شماره 25600 ت 27060ه مورخ 1381 6 4 راجع به اجرای پروژه بازسازی در شهرهای آسیب دیده استان گلستان


اسناد عادی در زمینه مالکیت اموال غیرمنقول به منظور حفر چاه قابل ترتیب اثر نیست


پرداخت عوارض یک درصد قراردادهای پیمانکاری به شهرداری بر عهده پیمانکار بوده نه کارفرما و لذا معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض شامل عوارض موصوف نیست


تصویبنامه راجع به طرح تبدیل گشت زراعی به باغ در اراضی شیبدار استان گلستان با همکاری سازمانهای ذیربط


قانون الحاق یک ماده به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


به ماهیت هیچ دعوائی نمی توان در درجه تجدید نظر رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب رسیدگی نشده و حکمی صادر نشده است


پرداخت مامور بانک اضافه بر میزان نه سرقت است نه خیانت در امانت بلکه موضوع حقوقی بوده و بانک باید برای استرداد آن باید به محکمه حقوق مراجعه نماید


تملک و تصرف و بدون مجوز قانونی مال دیگری


اقرار و اعتراف به اخذ پول از آقای رسول در سوریه و تحویل آن به شاکی در تهران نموده است لیکن از تحویل آن خودداری می نماید


در قاچاق ارز و کالا رای صادره غیر قابل تجدید نظر و قطعی است


طریقی که تحصیل مال منع قانونی داشته باشد معلوم نشده است


طرق نهی و منع شده و مستند قانونی ممنوع بودن طریقه تحصیل وجوه مورد حکم بعنوان تحصیل مال نامشروع ذکر نشده است


رانندگی بدون پروانه و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی - در مورد شکستگی استخوانها که بدون رعایت عیب بهبودی پیدا می کند و نقض عضو ایجاد نمی شود تعیین مبلغی تحت عنوان ارش فاقد وجاهت قانونی است


کلاهبرداری بطریق انتقال مال غیر


چون وفق مقررات جاریه تهیه عین محکوم‎به ( دلار ) با توجه به ممنوعیت خرید و فروش ارز برای محکومان مقدور نمی‎باشد نامبردگان مکلفند معادل ریالی محکوم‎به را در یوم‎الاداه با استعلام نرخ دلار از بانک مرکزی بپردازند


صدور حکم در خصوص ضررو زیان بدون صدور رای در امر کیفری خلاف موازین قانونی است


اظهارات کارشناسان وقتی معتبر است که لااقل دو نفر و عادل باشند


اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه اکثریت و اختفاء اسلحه و مهمات


جرائم رؤسا یا کارمندان بنیاد مستضعفان که حین انجام وظیفه مرتکب میشوند جزو صلاحیت قانونی دیوان کیفر سابق ذکر نشده است فلذا باعتبار صلاحیت دادگاههای عمومی قزوین ( محل وقوع بزه ) قرارعدم صلاحیت صادر میشود


بگواهی انجمن خدمات ایرانیان خارج از کشور فعالیت مشارالیه در انجمن مذکور جنبه فرهنگی داشته- اتهام توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق افشاء اسرار نظامی واخذ پناهندگی سیاسی از کشور آلمان وهمکاری با گروهک سلطنت طلب درکشور آلمان