×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

اصل بر یسر و توانائی است و اعسار ادعائی خلاف اصل و محتاج دلیل است


چک مورد شکایت از طرف متهم بدون تاریخ صادر گردیده و شاکی خود مبادرت به درج تاریخ آن نموده


کسی که چک برگشت شده از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد


در حصول قبض ، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند


چنانچه اموال وی ولو با حکم دادگاه نیز به نفع بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصادره گردیده و نهاد ذینفع اقدام به فروش نموده وجوه حاصل از فروش اموال به وی پرداخت گردد


موضوع شکایت شاکی مبنی بر پرداخت ربا دلیلی بر تحصیل ثروت نامشروع از ناحیه مشتکی عنه نیست


در رباخواری دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است


در ما نحن فیه موضوع شکایت شاکی اخذ ربح توسط متهم است نه ثروت ناشی از ربا


رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتکاب جرائم یادشده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای انقلاب می باشد


مساله ربا در کار نبوده و عمل طرفین بابت سرمایه گذاری در امر طلا و طلاسازی و خرید دستگاههای طلا و طلاسازی و خرید دستگاههای طلاسازی بوده و مساله ربا محرز نمی باشد


تجدیدنظرخواه مدعی است که در اثبات شکایت خود اسناد و مدارک جدیدی بدست آورده


معامله معارض نسبت به 5 4 مترمربع انباری بنظر این دادگاه محرز می باشد


در اصل 49 قانون اساسی موضوع ثروت‎های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است


عمل او با ماده 117 قانون ثبت منطبق نیست و با ماده اول قانونی مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 انطباق دارد


وانمود کرده است که این شخص قادر است ویزای لازم را تهیه و بدینوسیله موجب اغفال او شده‎اند


در جرائم عمومی عدم ایداع دستمزد کارشناس یا هیات کارشناسان موجب عدم تعقیب نخواهد شد


شاکی ادعا کرده که متهم زمینی را که در طرح بوده بوی فروخته است لیکن علم و اطلاع متهم از اینکه ملک مزبور در طرح قرار داشته محرز نیست


مسلسل بودن شماره چکها و وجود فاصه‎های زمانی در تاریخ آنها میتوان قرینه‎ای برای وعده‎دار بودن چکها بدست آورد النهایه قرینه وصف دلیل بودن را نخواهد داشت


چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‎محل محسوب میشود نه نسبت به تمام وجه


تاریخ واقعی صدور چکها تاریخ تنظیم قراردادهایی است که با بانک تنظیم شده است