×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

قاعده المغرور یرجه الی من غره در جائی جاری می شود که غار عالم و فاعل متضرر و مغرور جاهل باشد لکن هنگامی که غار جاهل باشد به عموم قاعده مزبور نمی توان استناد کرد


استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره مستلزم داشتن حداقل چهار دستگاه رسیور ، کنترل ، دیش و ال ام - بی می باشد


برابرکارت شناسائی موقت واحدهای کسبی بدون پروانه به مدت یکسال با فعالیت کسبی اش از سوی اتحادیه آرایشگران تهران موافقت به عمل آمده است


تجدید نظرخواهی از آراء محاکم حقوقی 2 در صلاحیت دادگاههای عمومی قرار دارد - دادگاه تجدید نظر استان مرجع بازنگری در آراء صادره از محاکم عمومی و لاغیر


با توجه به مسافت بسیار طولانی بین محل عزیمت آنان تا مقصد که صدها کیلومتر می باشد و امکان همه گونه استمدادی وجود داشته است


باتهام معاونت در قتل عمدی بتحمل پانزده سال حبس محکوم می‎نماید


مسئولیت متهمان در مقابل مدعی خصوصی از حیث پرداخت ضرر و زیان جنبه مدنی دارد می‎بایست بالتساوی خسارت وی را پرداخت نمایند


برای شکایت تصرف عدوانی در قانون تعزیرات احراز مالکیت شاکی به دلالت سند مالکیت رسمی آن مقدمه واجب برای رسیدگی به شکایت است


عمل انتسابی متهم بفرض صحت از مصادیق بارز معامله فضولی و فاقد جنبه جزائی و دارای وصف حقوقی است


در جائی که انتقال مال غیرمنقول با سند رسمی اجباری شده است فروش آنمال با سند عادی و سپس با اسناد رسمی معامله معارض تلقی نمیگردد


فروش قسمتی از ملک که در رهن باشد اشکالی ندارد


از طریق قسامه فقط دیه مستقر و ثابت میگردد نه سایر جرائم که دارای مجازاتهای تعزیری است


تفکیک بزه به چک وعده‎دار و چک روز و تعیین مجازات جداگانه برای هریک از آنان مغایر با منظور و مقصود قانونگذار میباشد


پانزده ساله است و به سن بلوغ شرعی نرسیده است - اقرار صغیر موثر نیست - اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند


اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سو استفاده از واردات غیرمجاز روغن نباتی و فروش غیرمجاز آن در بازار آزاد و نیز واردات روغن نباتی غیراستاندارد و پرداخت رشوه جهت اخذ مجوز ترخیص


تمرد در اجرای دستور مقام قضائی و مقاومت در مقابل مامورین


سند صلح مذکور بعد از تاریخ امضا بیانیه الجزایر به تاریخ مقدم جعل شده تا متصالح که مدعی تابعیت آمریکا میباشد به تصور خود بتواند به جای مصالح که تبعه ایران بوده علیه ایران طرح دادخواست نماید


دادگاه تجدیدنظر نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف بیشتری تشخیص داده و جریمه محکوم‎به را با حفظ شرائط مذکور در دادنامه بدوی از حیث پرداخت، تقلیل و تخفیف میدهد


برخلاف ادعا در وکالتنامه رسمی یادشده تصریح گردیده نامبرده حق انتقال مستاجر را بغیر ندارد - صدور قرار توقیف دادرسی در مرحله تجدیدنظر


تاریخ چک به خط متهم و شاکی نمی‎باشد و این موضوع نمی‎تواند مثبت ادعای متهم به بدون تاریخ بودن چک باشد