×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

تخلفات حفاظتی - خودداری از اجرای بموقع رای هیئت حل اختلاف در خصوص ابقا بکار مجدد - جلوگیری از انجام وظایف قانونی شورای اسلامی کار


تخلف از مقررات حفاظتی و بهداشتی - بکار گماری غیر مجاز اتباع خارجی


قانون ازدواج


استفاده از شناسنامه مجعول بصورت فریب در ازدواج می باشد از این جهت نیز عمل واحدی مرتکب گردیده که دارای عناوین متعدد جرم است و مجازات مستقلی ندارد


تزویر در اوراق امتحانی آزمون راهنمائی و رانندگی- قاضی اجرای احکام در عداد اشخاص صاحب حق برای درخواست تجدید نظر نیست


جعل در فتوکپی یا رونوشت اسناد مصداق ندارد


ایراد صدمه بدنی غیر عمد ناشی از تخلف از مقررات کار - در جرائم قابل گذشت عدول از گذشت نخواهد بود


مجاز بودن تجدید نظرخواه در ورود به ساختمان ملکی پدرش جهت بازدید و سرکشی - صرف حضور در محل با لباس نظامی با توجه باینکه نامبرده یک فرد نظامی بوده و حق استفاده از لباس نظامی را داشته نمیتواند دلیل بر جعل عنوان محسوب شود


با زدن قفل دیگری علاوه بر قفل کارگاه مانع و مزاحم استفاده تجدید نظر خوانده شده است


تجاوز شاخه های درخت در آینده به ملک شاکی و در نتیجه ایجاد مزاحمت نمیتواند جرم تلقی گردد


حکم زندان بانو نصرت را نقص نامبرده را بپرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم مینماید


نشر اکاذیب و اهانت به شکات در نشریه - محرومیت از مشاغل مطبوعاتی بعنوان مجازات در قانون مطبوعات ذکر نشده است


هیئت منصفه بر بیگناهی متهم نظر داده اند و لذا حکم بر برائت متهم صادر میشود


عرضه و فروش مواد غذائی غیر قابل مصرف به لحاظ وجود باکتری و استفاده از رنگهای مصنوعی


ثبت واقعه ازدواج بدون اخذ گواهینامه پزشک


عبور جاده از ملک شاکی طبق نقشه مصوب بوده اتهامی متوجه آقای نیست


پلمپ محل بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی و خارج از حدود اختیار شاکی صورت گرفته لذا فک آن مصداق جزائی ندارد و رای به برائت صادر می گردد


عدم احراز سوء نیت متهم - پلمپ مجدد ملک بر خلاف موافقت قبلی و رای دیوان عدالت اداری بوده است


متهم اعلام داشته فعالیت شرکت وی اخذ ویزا و اعزام مسافر است


نگهداری یک بهله پرنده لیل با توجه به گزارش اداره محیط زیست و صورت مجلس کشف و ضبط شکار و اظهارات و اقاریر متهم محرز است