×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

سردفتر قانونا وظیفه داشته که هویت امضاء کنندگان را احراز نماید


اخلال در توزیع مرغ - رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت شعبه رسیدگی به امور تعزیرات حکومتی است


اسب مورد نظر قبل از سرقت در فضای باز و بدون مرز بوده که بزهی متصور نیست و موضوع مصداق بارز لقطه می باشد


برائت


اصل برائت


با میل خودش به قصد ازدواج با متهم رفته کره و اجباری در کار نبوده آدم ربائی نیست - رابطه خلاف شرع و ارتکاب عمل منافی عفت با توجه به جاری شدن صیغه عقد بین آنان و اینکه به قصد ازدواج رفته اند لذا فعل حرامی رخ نداده است


امین مکلف است مال امانی را به صاحبش مسترد نماید - دعوی استرداد مال که در واقع خلع ید مرتهن می باشد صحیحا طرح نتیجتا حکم بدوی در مورد استرداد مال ( خلع ید ) تائید می گردد


برابر تبصره 2 ماده واحده منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 و ماده 43 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید


راه احداثی در زمین شعبانعلی بوده است و شاکی نسبت به آن حق نداشته علیهذا عنوان ممانعت از حق به عمل متهمین صادق نمی باشد


حکم بر ابطال صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت - الزام خواندگان بر منظور نمودن مبلغ ریال بابت افزایش سرمایه در شرکت


شکسته بندی - دادگاه اقدامات وی را دخالت غیر مجاز در امر پزشکی ندانسته


حکم به آزادی مشروط محکوم علیه نامبرده از بقیه محکومیت حبس صادر و اعلام می گردد


چنانچه به جهاتی نخواهند یا نتوانند عین یا مثل مال مورد اختلاس را رد نمایند ملزم به پرداخت قیمت مال خواهند بود و آن صورت قیمت یوم الاداءملاک خواهد بود


مبیع به قبض خریدار داده نشده - حکم به رفع تصرف حجره فوق و تحویل آن را به شاکی صادر و اعلام می نماید


عنوان کلاهبرداری به عمل متهم صادق نمی باشد - خرید نسیه مرغ و نپرداختن بهای آن


تخلف از مقررات راهنمائی و رانندگی و ایجاد خسارت مالی


متهم مطابق مقررات قانونی احضار نگردیده و احضار وثیقه گذار نیز بر خلاف کفیل وجاهت قانونی ندارد فلذا حکم به لغو دستور ضبط وثیقه صادر میگردد


میزان محکوم به کمتر از یک میلیون ریال می باشد


ولی قهری فرزندش بوده که متواری و به قبرس رفته و شرعا و قانونا وظیفه پرداخت نفقه را عهده دار می باشد


تغییر در تاریخ تولد ناآگاهانه و بدون هیچ انگیزه سوئی انجام گردیده لذا بلحاظ عدم احراز سوء نیت (رکن معنوی جرم) حکم به برائت متهمه صادر می گردد