×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

میزان خسارت بنظر دادگاه است و همچنین رفع اثر از دستور موقت در صورت سپردن تامین از ناحیه طرف وفق دعوی با دادگاه صادر کننده دستور میباشد


رای دادگاه حقوقی یک که در مقام رسیدگی پژوهشی نسبت به رای دادسرای عمومی در دعوی تصرف عدوانی صادر میشود قابل طرح در دیوانعالی کشور نیست


شرط مدت و انصراف مندرج در قرارداد مستند فقط برای تحکیم معامله بوده است


شورای مدیریت امور اراضی منطقه قزوین بطور مطلق اعلام نموده که قسمتی از مزرعه موات است بدون اینکه مشخص نموده باشد که این موات در کدام قسمت قرار دارد که چنین نظری مخدوش است


خواسته ابطال شرط تعهد تخلیه مورد صلح


مقررات روابط مالک و مستاجر مصوب 1356 در اسلامشهر لازم‎الاجرا نمی‎باشد


علی‎رغم عدم احراز اعسار خواهان مجوز قانونی و شرعی بر تقسیط وجود ندارد و دیه نیز حال شده است!!


نام آرمان از اسامی متداول و معمول در جامعه ایران بوده و از نامهای ممنوع ، مستهجن و غیرمتداول و مخالف با جنس نمیباشد


دعوی مطروحه به خواسته ابطال اقدامات مراجع اداری ( اداره تعاون و امور استانها ) درخصوص زارع شناختن آقای شعبان… است که در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد


مرضی‎الطرفین قیدی است که شرط داوری را از حالت اطلاق خارج میکند - اگر قرار بوده پیمانکار در ازا کار خود پول دریافت کند در صورت فسخ استحقاق دریافت اجرت مدت قبل از فسخ را خواهد داشت


تجدیدنظرخواه حقوق ناشی از قرارداد واگذاری فی‎مابین خود و اداره زمین شهری قزوین را به تجدیدنظرخوانده انتقال داده است


اخذ به شفعه زمانی میسر است که شرکا بیش از دو نفر نباشند - طرح دعوی بمنظور اعلان اعمال این حق باید بطرفیت متبایعین بعمل آید


تخلیه به علت احداث بنا - اعتبار مجوز صادره تا مرحله پایان کار


طبق ماده 21 شرایط عمومی پیمان پیمانکار متعهد است تمامی تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید


در صورتیکه دستگاه اجرائی برای اجرای طرح عمرانی نیاز به زمینی از سایر وزارتخانه‎ها داشته باشد واگذاری حق استفاده موکول بموافقت وزیری که ملک را در اختیار دارد بوده و در صورت عدم توافق طبق نظر نخست‎وزیر عمل میشود


آنچه در ایجاد مسئولیت موثر است امضای اشخاص می‎باشد و مهر به تنهایی مثبت مسئولیت نمی‎باشد مگر اینکه با دلایل و قراین قویه انتساب اثرگذاری آن از سوی صاحب آن احراز و اثبات گردد


تقاضای ابطال رای صادره از سوی هیئت حل اختلاف قابل رسیدگی در دادگاه عمومی است


دعوی اعتراض به رای داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است - رای داور خارج از موضوع نبوده و مغایرت و مخالفتی با قوانین موجد حق ندارد


دعوی اعتراض به رای داوری و تقاضای ابطال آن غیر مالی است


دادگاه تقسیط مهریه بدون موافقت زوجه را غیر موافق و اجرای صیغه طلاق را متوقف به تادیه تمام مهریه نقدا در حق زوجه مینماید