×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان بابل


دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی


آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شاندیز


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تعاونی مسکن فرهنگیان مشهد در شهر طرقبه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی دارآباد از حفاظت و سبز به مسکونی


رأی شماره‌های 42 الی 44 اعطای کامل ارشدیت تحصیلی موضوع تبصره یک ماده 74 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


رأی شماره 40 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مبنا و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال


رأی شماره41 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مزایای شغلی براساس لحاظ نمودن واحدهای درسی آموزشکده پلیس قضایی


اصلاح ماده (26) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات


تصویب‌نامه در مورد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1392


تصویب‌نامه در مورد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1392


تصویب‌نامه در مورد نحوه محاسبه تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی و خیریه و تعهدات بیمه‌ای در خصوص آلوگرافتهای استخوانی، پوستی و


قانون تفسیر جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تبریز


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تفرش


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه نیشابور


عضویت رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در شورای فرهنگ عمومی