×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

تایید صلاحیت اعضای هیات موسس موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کشاورزی همدان


انتخاب سرپرست گروه برنامه ریزی علوم پزشکی


انتخاب سه نفر اعضای جدید هیات مرکزی گزینش استاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


عضویت رییس دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی جوانان


ارزشیابی مدرک تحصیلی دانشجویان پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی


اصلاح آیین نامه داخلی شورای عالی برنامه ریزی


انتخاب اعضای هیات مرکز گزینش دانشجوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


انتخاب مجدد عضو شورای پژوهشهای علمی کشور


انتخاب عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان


انتخاب دو نفر برای عضویت در هیات مرکزی گزینش استاد


قانونمند کردن گرد هم آیینهای علمی ـ تخصصی


انتخاب عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان


تایید صلاحیت یکی از اعضای هیات امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی


تایید صلاحیت 8 نفر از اعضای هیات موسس موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی قزوین


غیر انتفاعی علوم و فنون مازندران


تایید انتخاب رییس دانشگاه صنعتی شریف


آئین نامه نامگذاری روزهای خاص


انتخاب سه نفر از اعضای هیات نظارت و بازرسی


انتخاب رییس هیات نظارت و بازرسی


تایید انتخاب رییس دانشگاه تهران