×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

عضویت دو نفر از زنان در شورای فرهنگ عمومی کشور


اصلاح مجدد بند 3 ماده 3 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی کشور


انتخاب دو نفر از زنان برای عضویت در شورای عالی برنامه ریزی


عضویت زنان در شورای عالی برنامه ریزی


تعیین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی


تایید انتخاب روسای دانشگاههای صنعتی سهند و تربیت معلم اراک


مشارکت و استفاده دیگران از امکانات صدا و سیمای برای پخش برنامه های تلویزیونی


تایید آئین نامه قبلی ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی اهل تشیع و تسنن ( موضوع مصوبه 3440 د ش مورخ 10 10 70 و اصلاح ماده 12 آئین نامه )


اضافه یک تبصره به ماده 17 اساسنامه فرهنگستان علوم


قانون استفساریه ماده ( 71 ) قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب 1375


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تسهیل تشریفات اعطای روادید به بازرگانان کشورهای عضو گروه دی - 8


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بحرین


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان


تصویبنامه راجع به کلیات ، مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح مجموعه شهری تهران


تصویبنامه راجع به اسامی شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه آنها


ضوابط اجرائی بودجه سال 1382 کل کشور


قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان


قانون موافقتنامه همکاری های بلند مدت اقتصادی ، بازرگانی ، علمی ، فنی و فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت ترکمنستان


قانون موافقتنامه حمل ونقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان