×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

اساسنامه شرکت سهامی سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا )


تصویبنامه راجع به صدور و تمدید پروانه برای متقاضیان فعالیت در امور مندرج در ماده (26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (5) جزء (ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354


تصویبنامه راجع به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور برای تامین مالی طرح شرکت کارخانجات صنایع نساجی اردکان از موسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود


تصویبنامه در خصوص تحول و نوسازی اداری دستگاههای اجرائی


تصویبنامه راجع به تنظیم اساسنامه و تشکیل صندوقهای اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور


تصویبنامه در خصوص رسیدگی به اختلافات بین مدیران اجرائی دستگاههای دولتی و در سطح هر استان


اصلاحیه بودجه سال 1381 سازمانهای مناطق آزاد قشم ، کیش و چابهار


تصویبنامه راجع به اصلاح خط مرزی بین دهستان درواهی و دهستان زیر راه


اقدام به افزایش واحدهای تجاری بیش از میزان و تعداد مذکور در پروانه صادره پس از صدورگواهی پایانکار بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد


محکوم علیه رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری حق اعتراض به رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری را دارد هرچند مالکیت وی مستند به سند رسمی نباشد


آئین نامه مالی و معاملاتی موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی


آئین نامه جامع برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی


تایید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی مازنداران


تصویبنامه راجع به انحلال سازمان صنایع ملی ایران


اصلاح تصویبنامه راجع به شرکتهای مادر تخصصی


اصلاح تصویبنامه در خصوص فوق العاده استثنایی کارکنان واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی


اصلاحیه تصویبنامه راجع به تبدیل روستای خور به شهر


تصویبنامه راجع به اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان


اصلاح اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371