×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص تعیین کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها بعنوان محصول نهایی وجود دارد


تصویبنامه در خصوص اصلاحات تقسیماتی در استان آذربایجان شرقی


تصویبنامه در خصوص تغییرات واصلاحات تقسیماتی در استان کرمان


اصلاحیه تبصره ماده (3) اصلاحی آئین نامه اجرائی انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند(ج ) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاح جدول ضمیمه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویبنامه راجع به ادغام روستاهای فرهاگرد ، اقبالیه ، نعمان ، شریف آباد و قلعه نوفرهاد گرد وتبدیل به شهر فرهادگرد


تصویبنامه در مورد تبدیل روستای گردکشانه به شهر


تصویبنامه در مورد تبدیل روستای کاریز به شهر


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای نشتیفان به شهر


تصویبنامه در خصوص ایجاد و تاسیس بخش قره پشتلو در تابعیت شهرستان زنجان


تصویبنامه در خصوص تامین یارانه علوفه و مبارزه با آفات نباتی در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان


اصلاح اساسنامه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی


تصویبنامه راجع به لغو تصمیم نامه موضوع واگذاری مالکیت سهام سازمان ایرانگردی و جهانگردی در شرکت توسعه مهمانخانه های ایران


تصویبنامه راجع به تغییرات واصلاحات تقسیماتی در استان خراسان


تصویبنامه در خصوص تغییرات واصلاحات تقسیماتی در استان خوزستان


اساسنامه نمونه صندوقهای پژوهش و فناوری غیر دولتی


اصلاحیه تصویبنامه راجع به اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان


اصلاحیه آئین نامه استخدامی کارکنان شهردایهای کشور


تصویبنامه در خصوص کانون های فرهنگی بانوان


تصویبنامه راجع به نحوه اجرای بند(ذ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور