×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند(خ ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1382کل کشور


مصوبه شورای عالی اداری راجع به افزایش تولید، ارتقاء کیفیت و ساماندهی صنعت فرض دستباف ، حل مشکلات بازار عرضه و فروش آن


طرح جامع امداد و نجات کشور


آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی


تصویبنامه راجع به اصلاحات تقسیماتی در استان مازندران


آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران


اصلاحیه تصویبنامه موضوع نحوه اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری


اصلاح جدول پیوست آئین نامه اجرائی سرشماری عمومی کارگاهی کشور سال 1381


تصویبنامه راجع به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور برای تامین مالی خریدپنج دستگاه ماشین تعمیر ونگهداری خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران ازموسسات خارجی وبین المللی توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی اخذ میشود


تصویبنامه در خصوص اعضای مجمع عمومی شرکتهای مادر تخصصی سازمان تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر)


تصویبنامه در مورد واگذاری مالکیت سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی به صندوق ذخیره فرهنگیان


تصویبنامه راجع به واگذاری تعداد74 دستگاه منازل سازمانی شرکت ملی نفت ایران واقع در شهرستان مسجد سلیمان به وزارت آموزش و پرورش (اداره آموزش و پرورش شهرستان مسجد سلیمان )


اصلاح ماده 36 اصلاحی آئین نامه استخدامی سازمان حسابرسی


انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر منوط به عدم دریافت قبلی آن از صندوق مربوطه و بقاء وجوه مذکور در صندوق مربوطه است


اصلاحیه تصویبنامه در خصوص تعیین کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها بعنوان محصول نهایی وجود دارد


تصویبنامه در خصوص ماده ( 20 ) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372


تصویبنامه راجع به استمهال باقیمانده تسهیلات پرداخت شده به آسیب دیدگان زلزله اردبیل


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت


آئین نامه اجرائی بند ( خ ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


اصلاحیه جدول پیوست آئین نامه اجرائی مااه ( 78 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران