×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص اصلاحات تقسیماتی دراستان سیستان و بلوچستان


تصویبنامه راجع به تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان کرمان


تصویبنامه در مورد اصلاحات تقسیماتی در استان لرستان


آئین نامه اموال فرهنگی ، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی


تصویبنامه در خصوص تغییرات واصلاحات در استان تهران


تصویبنامه راجع به تغییرات واصلاحات تقسیماتی در استان فارس


آئین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران


آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور


هزینه تعمیرات موقوفه - ابطال مادتین ماده 21 و صدر ماده 22 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه


لغو تصویبنامه موضوع اصلاح ماده ( 1 ) آئین نامه اجرائی ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای قلعه خواجه به شهر


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای مشهد بیلو به شهر کامفیروز


تصویبنامه در خصوص ایجاد و تاسیس بخش دیهوک در استان یزد


تصویبنامه در مورد ماموریت کارکنان رسمی به شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی نفت


تصویبنامه در خصوص ایجاد و تاسیس بخش اسماعیلی در استان کرمان


اصلاح آئین نامه اجرائی ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


ابطال ماده 14 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و تبصره های یک و2 و 3 آن


ابطال ماده 4 آئین نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار


آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران


قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان