×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 139 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب 1380


تصویبنامه در خصوص حفاظت واستفاده از غارهای طبیعی کشور


تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در امور مربوط به اجرای طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره )


تصویبنامه در خصوص اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان


تصویبنامه در مورد ایجاد وتاسیس بخش سلفچگان در تابعیت شهرستان قم


تصویبنامه در خصوص تغییر نام شهر شریعتی به صفی آباد


تصویبنامه در خصوص تبدیل روستای کمشجه به شهر


تصویبنامه در مورد تبدیل روستای ربط به شهر


تصویبنامه در خصوص تبدیل روستای نوده خاندوز به شهر


تصویبنامه راجع به تغییر نام روستای بیشک به روستای سردارکندی


تصویبنامه در خصوص تغییرات واصلاحات تقسیماتی در استان اصفهان


تصویبنامه در خصوص تغییر نام شهرسردشت به شهرسالند


تصویبنامه راجع به طرح تعویض پلاک خودروها


تصویبنامه راجع به ادغام روستای عنبران سفلی با روستای امین جان و تبدیل به شهر عنبران


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای توحید به شهر


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای خور به شهر


تعیین عوارض کارگاههای تولیدی تیرچه بلوک سیمانی مستند به قانون است


مصوبه مورخ 1381 8 18 مجمع تشخیص مصلحت نظام تفسیر ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


تصویبنامه در خصوص انتزاع کلیه وظایف ، اختیارات ، نیروی انسانی ، امکانات ، تعهدات و اعتبارات مربوط به راهها و گذرگاههای عشایری از وزارت جهاد کشاورزی والحاق آن به وزارت راه وترابری


استاندار محترم و رئیس شورای شهرسازی و معماری استان مازندران مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهربابل - امیرکلا