×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

اصلاح آئین نامه اعطای نشانهای دولتی


آئین نامه نحوه مصرف هدایایی نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهدا می شود


آئین نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره ای


تصویبنامه راجع به شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران


تصویبنامه در خصوص مناطق تحت کنترل گمرک در مناطق و بازارچه های مرزی


تصویبنامه در خصوص تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور جهت تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای ماده ( 6 ) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز - مصوب 1374


اصلاح آئین نامه قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه وترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی ومالی کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده ( 193 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص صدور مجوز ایجاد و بهره برداری از شبکه های پی جو به متقاضیان بخش غیردولتی


تصویبنامه در خصوص اصلاحات تقسیماتی در استان مرکزی


مصوبه شورای عالی اداری راجع به وظایف واحدهای استانی وزارت خانه های جهاد کشاورزی ومسکن وشهرسازی


تصویبنامه در خصوص ماده ( 10 ) موافقتنامه بین دولتی راجع به کریدور ( دالان ) حمل ونقل بین المللی شمال - جنوب - مصوب 1380


اصلاحیه تصویبنامه تبصره ( 1 ) ماده ( 4 ) آئین نامه اجرائی بندهای ( ب ) ، ( ج ) ، ( ه ) ، ( و ) ، ( ز ) ، ( ح ) و ( ن ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


تصویبنامه راجع به بدهی مالیاتی شرکتهای تابع سازمان صنایع ملی ایران به دولت ( سازمان امور مالیاتی کشور )


اصلاحیه تصویبنامه موضوع تفویض اختیار دولت ناشی از بند ( ه ) ماده ( 104 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379


اصلاحیه تصویبنامه در خصوص تسهیلات تبصره 3 قانون بودجه سال 1381


اصلاح اساسنامه صندوق تعاون


اصلاحیه تصویبنامه راجع به تشکیل ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت


اصلاحیه بند3 تصویبنامه راجع به طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری


آئین نامه اجرائی ماده ( 112 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت