×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

قرارداد هواپیمائی کشوری بین المللی


تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای الزهرا و ایلام


اصلاح و تکمیل مواد 31 و 32 آئین نامة مدیریت دانشگاهها


اصلاح ابلاغیه شماره 857 دش مورخ 1378 3 16 شورای عالی درباره نحوه انتخاب رؤسای دانشگاهها


سیاستهای هنرهای نمایشی


تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای زابل و زنجان


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی - درمانی سمنان


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه هنر


تسری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مدارک تحصیلی طلاب حوزه علمیه قم به طلاب حوزه علمیه خراسان


اصلاح سهمیه های ورودی دانشگاهها


آئین نامه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی کشور


تغییر نام مجتمع دریایی نوشهر به دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره )


تأیید اعضای پیوسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران


عضویت نماینده مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان


تعیین مراجعی برای تأیید صلاحیت محققان یا مراکز علمی ایرانی که توسط مراکز علمی خارج از کشور به عنوان افراد یا مراکز برجسته انتخاب می شوند


انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئتهای نظارت مرکزی تشکلهای اسلامی دانشگاهیان وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی


مناسبت های تقویم 1379 هجری - شمسی


تأییدانتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کرمان


تأییدانتخاب سه نفر ازاعضای هیئت های مرکزی گزینش مرکزی گزینش استاد وگزینش دانشجوی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی


تکمیل آئین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان