×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

تقاضای ابطال ماده 6 آئین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان


اعلام مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران با مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست


تقاضای ابطال بخشنامه معاونت امور عمرانی و بخشنامه دفتر فنی استانداری در مورد منع تفکیک و افراز


از انشعاب آب منازلی که فاقد سند رسمی هستند امتناع شود


از تفکیک رقبات کمتر از 240 متر مربع خودداری شود


تقاضای ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط تامین فضای سبز کنار اتوبانها و بزرگراهها و معابردرجه 1 و 2


حق انشعاب آب و بهای آب مصرفی شهرهای تابعه استان سمنان را چندین برابر افزایش داده


تفویض برخی از اختیارات کمیسیون موضوع تبصره ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شهرداری تهران - شکوائیه به لحاظ انتفاء موضوع قابل طرح درهیات عمومی تشخیص نگردید


دستورالعمل مورد شکایت براساس لایحه جوابیه لغو گردیده موضوع آن منتفی بوده و قابل بررسی تشخیص نگردید


مصوبه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعریض خیابان شهدای بندر انزلی قانونی است


ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها


تقاضای ابطال ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها


برابر مصوبه کمیسیون ماده پنج موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (استان اصفهان) محدوده منطقه صنعتی (سنگبریها) واقع در جاده نجف آباد تیران بمحدوده قانونی شهر نجف آباد الحاق یافته است


بسیاری از خانه ها و زمینهای زیر کشت و زراعتی را بعنوان فضای سبز ورزشی و فضاهای غیر ضروری طراحی نموده اند


کاربری کل محوطه داخل جاده های احداثی را کاربری میدان (اصطلاح جدید فضای سبز در اختیار مالک) اعلام نموده است


بر قرار گرفتن یک باب مغازه در طرح پارکینگ معترض بوده


حریم فضای سبز بزرگراه ها و معابر درجه 1 و 2 شهر تهران


تقاضای ابطال مصوبه جلسه مورخ 1371 3 4 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد حریم فضای سبز بزرگراه ها و معابر درجه 1 و 2 شهر تهران


صدور قرار رد شکایت باعتبار امر مختوم منوط بر آن است که قبلا دیوان بموضوع رسیدگی و در اساس یا ماهیت قضیه حکم قطعی صادر کرده باشد


تبدیل و تغییر کاربری افراز تقسیم و تفکیک باغات